Eachtra Slándála Sonraí

Tá sé aitheanta ag SUSI gur coinníodh eolas a cuireadh isteach trí fhoirmeacha fiosrúcháin forlíontacha ar an láithreán gréasáin seo ar fhreastalaí an láithreáin ghréasáin idir Aibreán 2017 agus Samhain 2018.

Ní raibh aon tionchar ag an eachtra seo ar phríomhchóras iarratais ar dheontas SUSI ná ar dhoiciméid tacaíochta a cuireadh faoi bhráid go SUSI.

Mar gheall ar chosaintí slándála láithreán gréasáin neamhleora i gcoinne bogearraí mailíseacha, d’fhéadfadh an t-eolas a cuireadh faoi bhrád a bheith leochaileach ó rochtain neamhúdaraithe fad a coinníodh é ar fhreastalaí an ghréasáin.

Cé nár aimsigh imscrúdú slándála neamhspleách thar ceann SUSI aon fhianaise gur tharla é seo, ní féidir a ráthú nár tharla sé.

A luaithe a aithníodh an eachtra, ghlac SUSI na gnímh seo a leanas.

 • baineadh an t-eolas ón bhfeastalaí gréasáin,
 • baineadh na foirmeacha forlíontacha ón láithreán gréasáin,
 • rinne SUSI agus saineolaithe seachtracha cibearshlándála imscrúdú iomlán ar an eachtra agus rinneadh na gnímh seo a leanas:
  • cuireadh isteach freastalaí gréasáin nua le bearta slándála feabhsaithe,
  • ní chuirtear eolas isteach ná ní choinnítear a thuilleadh é ar an bhfreastalaí gréasáin agus
  • rinne SUSI athbhreithniú iomlán ar a nósanna imeachta slándála TFC.

Chuir SUSI an eachtra in iúl go pras don Choimisiún um Chosaint Sonraí agus tá sé ag comhoibriú go hiomlán lena bhfiosrúchán. Tá an fiosrúchán fós ar siúl agus faoi réir an fhiosrúcháin sin, scríobh SUSI chuig gach duine a chuir foirm fhorlíontach isteach tríd an láithreán gréasáin idir Aibreán 2017 agus Samhain 2018 chun fógra a thabhairt dóibh faoin eachtra.

Is aonad gnó é SUSI de Bhord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath (CDETB), arb é an Rialaitheoir Sonraí do SUSI é. Tá CDETB an-dáiríre faoi chosaint sonraí pearsanta agus is é ar dtosaíocht slándáil, sláine agus rúndacht na sonraí pearsanta go léir a chuirtear isteach le linn an phróisis iarratais a chinntiú.

Admhaímid go bhféadfadh an nuashonrú seo a bheith ina chúis imní. Tá foireann tacaíochta tiomnaithe curtha ar bun chun freagra a thabhairt ar aon cheisteanna agus is féidir teacht orthu ar an bhfón nó trí ríomhphost.

Fón: 0761 087 874

Ríomhphost: support@susi.ie

 

Ceisteanna Coitianta

Cad a tharla?

Tá sé aitheanta ag SUSI gur coinníodh eolas a cuireadh isteach trí fhoirmeacha fiosrúcháin forlíontacha ar an láithreán seo ar fhreastalaí an láithreáin ghréasáin idir Aibreán 2017 agus Samhain 2018.

Mar gheall ar chosaintí slándála láithreán gréasáin neamhleora i gcoinne bogearraí mailíseacha, d’fhéadfadh an t-eolas a cuireadh faoi bhráid a bheith leochaileach ó rochtain neamhúdaraithe fad a coinníodh é ar fhreastalaí an ghréasáin.

Cé nár aimsigh imscrúdú slándála neamhspleách thar ceann SUSI aon fhianaise gur tharla é seo, ní féidir a rathú nár tharla sé.

Chuaigh SUSI i dteagmháil le gach duine a chuir fhoirm fhorlíontach isteach tríd an láithreán gréasáin le linn na tréimhse seo chun fógra a thabhairt dóibh faoin eachtra.

Ní raibh aon tionchar ag an eachtra seo ar phríomhchóras iarratais ar dheontas SUSI ná ar dhoiciméid tacaíochta a cuireadh faoi bhráid go SUSI.

Cad iad na céimeanna atá tógtha ag SUSI?

A luaithe a aithníodh an eachtra, ghlac SUSI na gnímh seo a leanas.

·         baineadh an t-eolas ón bhfreastalaí gréasáin,

·         baineadh na foirmeacha forlíontacha ón láithreán gréasáin,

·         rinne SUSI agus saineolaithe seachtracha cibearshlándála imscrúdú iomlán ar an eachtra agus rinneadh na gnímh seo a leanas:

o    cuireadh isteach freastalaí gréasáin nua le bearta slándála feabhsaithe,

o    ní chuirtear eolas isteach ná ní choinnítear a thuilleadh é ar an bhfreastalaí gréasáin agus

o    rinne SUSI athbhreithniú iomlán ar a nósanna imeachta TCF.

Conas a bheidh fhios agam an ndeachaigh an eachtra seo i bhfeidhm orm?

Tá teagmháil déanta ag SUSI le gach duine a chuir foirm fhorlíontach isteach tríd an láithreán gréasáin idir Aibreán 2017 agus Samhain 2018 go díreach trí ríomhphost.

Fuair mé ríomhphost ó SUSI. Cad ba cheart dom a dhéanamh anois?

Má fuair tú ríomhphost ó SUSI, is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár bhfoireann tacaíochta ar an bhfón nó trí ríomhphost le haon cheisteanna nó chun níos mó a fháil amach faoin eolas i d’fhoirm. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an bhfoireann ar an bhfón ar 0761 087 874 nó trí ríomhphost ag support@susi.ie

Cad iad na foirmeacha forlíontacha agus cén eolas a bailíodh?

Ba iad na foirmeacha forlíontacha:

 • Iarratas ar athbhreithniú inmheánach,
 • Iarratas chun iarratas déanach a dhéanamh,
 • Iarratas chun iarratas a chur ar ceal,
 • Gearán foirmiúil,
 • Tuairisc ar chalaois amhrasta.

Ni hionann an t-eolas a bhailítear i ngach foirm. I measc na samplaí tipiciúla tá uimhir iarratais SUSI, ainm, seoladh ríomhphoist, sonraí na ceiste a cuireadh isteach. Bhíothas in ann doiciméid tacaíochta a chur isteach le foirmeacha áirithe freisin.

De réir mar a athraíonn an t-eolas ó dhuine go duine, is féidir le duine ar bith a dtéann an eachtra seo i bhfeidhm air teagmháil a dhéanamh lenár bhfoireann tacaíochta tiomnaithe chun a fháil amach go sonrach cén eolas a chuir siad isteach ina bhfoirm. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an bhfoireann ar an bhfón ar 0761 087 874 nó trí ríomhphost ag support@susi.ie

An bhfuil mo chuntas SUSI agus eolas iarratais sábháilte?

Tá. Ní raibh aon tionchar ag an eachtra seo ar phríomhchóras iarratais ar dheontas SUSI ná ar dhoiciméid tacaíochta a cuireadh faoi bhráid SUSI.

An raibh tionchar ar úsáideoirí uile an láithreáin ghréasáin?

Ní raibh. Ní raibh tionchar ag an eachtra seo ach orthu siúd a chur foirm fhorlíontach faoi bhráid tríd an láithreán gréasáin idir Aibreán 2017 agus Samhain 2018.