Duine Ábhartha: Cad is Ceart a Dhéanamh?

Ma bhíonn tú féin agus siblín/tuismitheoir agat sa bhreisoideachas nó san ardoideachas lánaimseartha ag an am céanna, tugtar ‘Duine Ábhartha’ ar an duine sin ag SUSI.

Seans go ndéanfar na teorainneacha ioncaim a mhéadú má bhíonn ‘Duine Ábhartha’ ag freastal ar chúrsa staidéir lánaimseartha bliana amháin nó níos mó in Éirinn nó san AE, cúrsa a mbainfear mórdhámhachtain amach ina leith ag Leibhéil 5-10 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí. D’fhéadfadh go dtiocfadh feabhas ar ráta an deontais chothaithe a mbíonn iarratasóir incháilithe dó dá bharr.

 D’fhéadfadh ‘Duine Ábhartha’ a bheith ina:

  • Páiste Spleách (m.sh. siblín an iarratasóra);
  • Tuismitheoir/Tuismitheoirí nó caomhnóir dlíthiúil/caomhnóirí dlíthiúla ag mac léinn spleách; nó
  • Céile, páirtí sibhialta nó comháitritheoir ag mac léinn neamhspleách..   

CéCéard a chaithfidh mé a dhéanamh?

Más rud é go bhfuair tú deontas cheana, agus go bhfuil ‘Duine Ábhartha’ i do theach atá sa bhreisoideachas nó san ardoideachas lánaimseartha chomh maith, is féidir leat –

  • Athbhreithniú ar d’iarratas a iarraidh ach fianaise a chur ar fáil do SUSI go bhfuil an duine ábhartha sin cláraithe don choláiste agus ag freastal air don bhliain acadúil 2020/2021. 
  • Chun athbhreithniú a dhéanamh, beidh litir ón gcoláiste nó institiúid (ar pháipéar oifigiúil ceannteidil, sínithe ag an gcoláiste agus a bhfuil stampa an choláiste uirthi) ag teastáil ó SUSI, a dheimhníonn go bhfuil an mac léinn eile (Duine Ábhartha) cláraithe agus go mbeidh siad ag freastal go lánaimseartha ar an gcoláiste nó institiúid sa bhliain acadúil 19/20. Tabhair faoi deara nach dtugtar an litir seo do mhic léinn go gcláraíonn siad dá gcúrsa. Ba chóir go ndéanfaí an litir a scanadh agus a chur i gceangal leis an iarratas ar athbhreithniú.

Tabhair faoi deara:

Más rud é go bhfuil deontas cothaithe iomlán 100% (nó ráta speisialta den deontas cothaithe) faighte agat cheana, ní gá duit athbhreithniú a iarraidh; tá an t-uasráta faighte agat cheana. Déan scrúdú ar do litir bhronnta sula gcuirfidh tú iarratas ar athbhreithniú isteach.

Céard a tharlóidh ansin?

Déanfaidh SUSI athbhreithniú ar d’iarratas agus ar do dhoiciméadacht. Má tá tú incháilithe le haghaidh ráta deontais níos airde, seolfaimid litir nua bhronnta chugat ar an bpost.

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.