D'Iarratas a Chealú

Más gá duit d'iarratas a chealú ar chúis ar bith, déan teagmháil le Deasc Chabhrach SUSI ar 0761 087 874 nó seol ríomhphost chuig support@susi.ie

Cuir d'uimhir thagartha W san áireamh mar aon leis an gcúis le cealú, cosúil le do chúrsa a fhágáil nó d'áit a chur siar.

Más rud é gur thosaigh tú do chúrsa ach gur chinn tú é a fhágáil nó a chur siar, cuir san áireamh an dáta ar ar dhíchláraigh tú ón gcoláiste. Má fhágann tú do chúrsa tá sé tábhachtach scéala a chur chugainn ar an bpointe. 

Coinnigh sonraí logála isteach do chuntais (ainm úsáideora, pasfhocal, cód PIN agus seoladh ríomhphoist cláraithe) in áit shábháilte. Beidh siad ag teastáil uait más mian leat iarratas a dhéanamh ar dheontas ó SUSI san am atá le teacht.