D’Iarratas a Chealú

Más gá duit d’iarratas a chur ar ceal ar chúis ar bith, mar shampla :

  • Níl tú ag freastal ar do choláiste/chúrsa agus tá sé seo deimhnithe agat roimh thús na bliana acadúla 22/23;
  • Tá tú ag éirí as/ag cur siar do chúrsa le linn na bliana acadúla 22/23;
  • Caithfidh tú athiarratas a dhéanamh agus iarratas nua a dhéanamh faoi aicme iarrthóra éagsúil nó toisc go raibh eolas tábhachtach in easnamh ar d’iarratas, mar shampla sonraí do thuismitheora/ chaomhnóra/chéile.

 

Ba cheart duit na céimeanna seo a leanas a ghlacadh:

  • Logáil isteach i do chuntas ar líne ar www.susi.ie.
  • Roghnaigh ‘M’Iarrataí’ ón leathanach baile.

  • Comhlánaigh an t-iarratas ar chealú.
    • m.sh. Ainm, uimhir, seoladh ríomhphoist, cúis an chealaithe.
  • Brúigh an cnaipe “Cuir Isteach” chun an t-iarratas a sheoladh chuig SUSI.
  • Nuair a bheidh d’iarratas curtha ar ceal seolfar litir chealaithe chugat ag dearbhú é seo.

 

Tabhair le fios an méid seo a leanas le do thoil:

Ní cinneadh inachomhairc é iarratas a chealú.

Má tá do chúrsa tosaithe agat ach go bhfuil cinneadh déanta agat éirí as nó é a chur siar, cuir dáta do dhíchláraithe ón gcoláiste san áireamh le do thoil. Má fhágann tú do chúrsa, tá sé tábhachtach go gcuirfidh tú SUSI ar an eolas láithreach.

Coinnigh sonraí logála isteach do chuntais in áit shábháilte (ainm úsáideora, pasfhocal, cód UAP agus seoladh ríomhphoist cláraithe), mar beidh siad ag teastáil uait más mian leat iarratas a dhéanamh ar dheontas ó SUSI sa todhchaí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más gá duit d’iarratas a chealú ar chúis ar bith, déan teagmháil le Deasc Chabhrach SUSI ar 0818 888 777 nó seol ríomhphost chuig support@susi.ie

Cuir d’uimhir thagartha W san áireamh mar aon leis an gcúis le cealú, cosúil le do chúrsa a fhágáil nó d’áit a chur siar.

Más rud é gur thosaigh tú do chúrsa ach gur chinn tú é a fhágáil nó a chur siar, cuir san áireamh an dáta ar ar dhíchláraigh tú ón gcoláiste. Má fhágann tú do chúrsa tá sé tábhachtach scéala a chur chugainn ar an bpointe. 

Coinnigh sonraí logála isteach do chuntais (ainm úsáideora, pasfhocal, cód PIN agus seoladh ríomhphoist cláraithe) in áit shábháilte. Beidh siad ag teastáil uait más mian leat iarratas a dhéanamh ar dheontas ó SUSI san am atá le teacht.