Deontas Éigeandála Aon Uaire Covid-19

Deontas Éigeandála Aon Uaire Covid-19

Tá an tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde Nuálaíochta agus Eolaíochta tar éis Deontas Éigeandála Aon Uaire Covid-19 de €250 a thabhairt isteach do mhic léinn bhreisoideachais agus ardoideachais. Má bhronn SUSI maoiniú ort don bhliain acadúil 2020/21, gheobhaidh tú an deontas seo go díreach ó SUSI.

Íocfar an deontas an 18 Nollaig. I roinnt cásanna, gheobhaidh mic léinn an íocaíocht tar éis na Nollag. Ba chóir do mhic léinn nár chuir a gcuid sonraí bainc lena gcuntas SUSI go fóill chomh luath agus is féidir. Chun an íocaíocht a fháil an 18 Nollaig, caithfear sonraí bainc a chur leis roimh an 7 Nollaig.

Cuimhnigh, ní iarrfaidh SUSI riamh ort:

  • do shonraí bainc a roinnt ar an bhfón, trí ríomhphost, téacs nó teachtaireacht na meán sóisialta
  • do shonraí bainc a chur isteach nó a nuashonrú trí nasc i ríomhphost, téacs nó teachtaireacht na meán sóisialta.

Ní féidir leat do shonraí bainc a chur isteach nó a nuashonrú ach trí do chuntas SUSI ar líne.

I roinnt cásanna déanfar an íocaíocht le mic léinn cláraithe go luath i 2021, mar shampla, mura gcuirfí sonraí bainc isteach in am nó mura bhfuil clárú coláiste le deimhniú go fóill.

Iar-Ardteistiméireachta Íocaíocht Deontais Éigeandála Aonuaire Covid-19

Dáta ÍocaíochtaAn Dáta Deireanach chun Sonraí Bainc a chur isteach ar líne
18 Feabhra 20218 Feabhra 2021
11 Márta 20211 Márta 2021
1 Aibreán 202122 Márta 2021
22 Aibreán 202112 Aibreán 2021
20 Bealtaine 202110 Bealtaine 2021
24 Meitheamh 202114 Meitheamh 2021

Ardoideachas Íocaíocht Deontais Éigeandála Aonuaire Covid-19

Dáta ÍocaíochtaAn Dáta Deireanach chun Sonraí Bainc a chur isteach ar líne
8 Eanáir 202129 Nollaig 2021
22 Eanáir 202112 Eanáir 2021
5 Feabhra 202126 Eanáir 2021
19 Feabhra 20219 Feabhra 2021

Ceisteanna Coitianta

Cé a gheobhaidh an deontas seo?

Gheobhaidh gach mac léinn ar bhronn SUSI maoiniú air don bhliain acadúil 2020/21 agus a dheimhnítear go bhfuil sé cláraithe Deontas Éigeandála Covid-19 Uair de € 250.

 Conas a gheobhaidh mé an deontas?

Íocfaidh SUSI an deontas go díreach le mic léinn trína gcuntas bainc cláraithe.

 Cé mhéad a gheobhaidh mé?

Is íocaíocht aonair de €250 é an Deontas Éigeandála Aon Uaire Covid-19.

Cathain a gheobhaidh mé é?

Déanfar an íocaíocht an 18 Nollaig. I roinnt cásanna, gheobhaidh mic léinn an íocaíocht tar éis na Nollag. Ba chóir do mhic léinn nár chuir a gcuid sonraí bainc lena gcuntas SUSI go fóill chomh luath agus is féidir. Chun an íocaíocht a fháil an 18 Nollaig, caithfear sonraí bainc a chur leis roimh an 7 Nollaig.

Conas a gheobhaidh mic léinn nár bhronn SUSI maoiniú orthu an Deontas Éigeandála Aon Uaire Covid-19? 

Ní íocfaidh SUSI an deontas ach le mic léinn ar bhronn SUSI maoiniú orthu don bhliain acadúil 20/21.

Déanfaidh an institiúid ardoideachais teagmháil dhíreach le mic léinn bhunchéime agus iarchéime lánaimseartha an AE in institiúidí maoinithe go poiblí nár bhronn SUSI maoiniú orthu chun tuilleadh sonraí a thabhairt dóibh.