Deontas Éigeandála Aon Uaire Covid-19

Anuraidh thug An tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta Deontas Éigeandála Aonuaire Covid-19 de €250 isteach do mhic léinn bhreisoideachais agus ardoideachais. Má bhronn SUSI maoiniú ort don bhliain acadúil 2020/21 agus má deimhníodh go raibh tú cláraithe, bhí tú incháilithe an deontas seo a fháil go díreach ó SUSI.

Íocadh an deontas do mhic léinn cláraithe i mí na Nollag 2020. I gcásanna áirithe, gheobhaidh mic léinn an íocaíocht i rith 2021, mar shampla, mura gcuireadh sonraí bainc isteach in am, má tá clárú coláiste le deimhniú fós, nó má deonaíodh iarratas déanach don bhliain acadúil 2020/21.

Ba cheart do mhic léinn a deonaíodh don bhliain acadúil 2020/21 agus nár chuir a gcuid sonraí bainc lena gcuntas SUSI go fóill é seo a dhéanamh a luaithe is féidir.

Níl ort ach logáil isteach i do chuntas, cliceáil an táb ‘My Banking’ ag barr an scáileáin agus lean na treoracha. Mura gcuireann tú do chuid sonraí bainc leis, ní bheidh SUSI in ann d’íocaíocht a phróiseáil.

Cuimhnigh, ní iarrfaidh SUSI riamh ort:

  • do shonraí bainc a roinnt ar an bhfón, trí ríomhphost, téacs nó teachtaireacht na meán sóisialta nó
  • do shonraí bainc a chur isteach nó a nuashonrú trí nasc i ríomhphost, téacs nó teachtaireacht na meán sóisialta.

Ní féidir leat do shonraí bainc a chur isteach nó a nuashonrú ach trí do chuntas SUSI ar líne.

 

Ceisteanna Coitianta

Cé a gheobhaidh an deontas seo?

Gheobhaidh gach mac léinn ar bhronn SUSI maoiniú air don bhliain acadúil 2020/21 agus a dheimhnítear go bhfuil sé cláraithe Deontas Éigeandála Covid-19 Uair de € 250.

Conas a gheobhaidh mé an deontas?

Íocfaidh SUSI an deontas go díreach le mic léinn trína gcuntas bainc cláraithe.

Cé mhéad a gheobhaidh mé?

Is íocaíocht aonair de €250 é an Deontas Éigeandála Aon Uaire Covid-19.

Cathain a gheobhaidh mé é?

Rinneadh an íocaíocht le mic léinn chláraithe i Nollaig 2020. I roinnt cásanna, gheobhaidh mic léinn an íocaíocht le linn 2021, mar shampla mura gcuireadh sonraí bainc isteach in am nó má tá clárú coláiste le deimhniú go fóill.

Ba chóir do mhic léinn nár chuir a gcuid sonraí bainc lena gcuntas SUSI go fóill é seo a dhéanamh chomh luath agus is féidir.

Conas a gheobhaidh mic léinn nár bhronn SUSI maoiniú orthu an Deontas Éigeandála Aon Uaire Covid-19? 

Ní íocfaidh SUSI an deontas ach le mic léinn ar bhronn SUSI maoiniú orthu don bhliain acadúil 20/21.

Déanfaidh an institiúid ardoideachais teagmháil dhíreach le mic léinn bhunchéime agus iarchéime lánaimseartha an AE in institiúidí maoinithe go poiblí nár bhronn SUSI maoiniú orthu chun tuilleadh sonraí a thabhairt dóibh.