Déan Teagmháil

Deasc tacaíochta SUSI

Uaireanta Oscailte: Luan go hAoine [9.00am – 5.30pm], gan laethanta saoire poiblí a áireamh.

Ríomhphost: support@susi.ie; Fón: 0761 087 874

Nóta: Tá costais ghlaonna go huimhreacha 0761 éagsúil agus ba cheart go mbeadh do sholáthraí seirbhíse teileafóin in ann tuilleadh sonraí a thabhairt duit faoi na costais a bhaineann le do phacáiste teileafóin.

Facebook: Susi Support

Twitter: Susi Helpdesk

Oifigeach Rochtana Míchumais SUSI

Féadann Oifigeach Rochtana SUSI cúnamh agus treoir a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas a dhéanann iarratas ar dheontas SUSI agus féadfaidh sé gníomhú mar phointe teagmhála díreach d’iarratasóir faoi mhíchumas.

Téigh i dteagmháil le do thoil le AccessOfficer@susi.ie chun tuilleadh faisnéise agus cúnaimh a fháil.

Tabhair faoi deara le do thoil go gcuirtear an teagmháil seo ar fáil le haghaidh ceisteanna a bhaineann le daoine faoi mhíchumas amháin. Ba chóir gach ceist eile a dhíriú chuig Deasc Tacaíochta SUSI.

Na doiciméid go léir / Ba chóir comhfhreagras a sheoladh chuig

P.O. Box 869,

Togher,

Cork.