Déan Teagmháil

Deasc tacaíochta SUSI

Uaireanta Oscailte: Luan go hAoine [9.00am – 5.30pm], gan laethanta saoire poiblí a áireamh.

Ríomhphost: support@susi.ie; Fón: 0818 888 777

Nóta:Áirítear glaonna ar uimhreacha 0818 i mbearta glaonna lena n-áirítear glaonna líne talún. Sa chás nach bhfuil beart glaonna ag glaoiteoir nó go bhfuil a liúntas caite aige, gearrtar an ráta caighdeánach nach gcosnaíonn níos mó ná glao ar líne talún.

Ag glaoch ó Thar Lear

Féadfaidh an costas a bhaineann le glaoch ar uimhir 0818 ó thar lear a bheith éagsúil. Moltar do ghlaoiteoirí idirnáisiúnta dul i dteagmháil lena soláthraí seirbhíse teileafóin le haghaidh tuilleadh eolais.

Facebook: Susi Support

Twitter: Susi Helpdesk

Oifigeach Rochtana Míchumais SUSI

Féadann Oifigeach Rochtana SUSI cúnamh agus treoir a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas a dhéanann iarratas ar dheontas SUSI agus féadfaidh sé gníomhú mar phointe teagmhála díreach d’iarratasóir faoi mhíchumas.

Téigh i dteagmháil le do thoil le AccessOfficer@susi.ie chun tuilleadh faisnéise agus cúnaimh a fháil.

Tabhair faoi deara le do thoil go gcuirtear an teagmháil seo ar fáil le haghaidh ceisteanna a bhaineann le daoine faoi mhíchumas amháin. Ba chóir gach ceist eile a dhíriú chuig Deasc Tacaíochta SUSI.

Na doiciméid go léir / Ba chóir comhfhreagras a sheoladh chuig

P.O. Box 869,

Togher,

Cork.