Critéir Cháilitheachta

Le bheith incháilithe le haghaidh maoiniú mac léinn, caithfidh tú na Critéir Incháilitheachta seo a leanas a chomhlíonadh: 

Aicmeofar tú mar mhac léinn Cleithiúnach, Aibí Cleithiúnach nó Neamhspleách. Cinnfidh sé seo cé acu ioncam a chuirfear san áireamh agus an t-ioncam teaghlaigh ináirithe ar a mheasúnófar tú á ríomh chun a fháil amach an bhfuil tú incháilithe le haghaidh maoinithe. Roghnaigh an Mac Léinn CleithiúnachNeamhspleách chun tuilleadh a fháil amach.

Cuimhnigh, cé go mbaineann cuid de na critéir le gach catagóir breisoideachais agus ardoideachais, mar shampla Náisiúnacht, tá cinn eile a bhaineann go sonrach leis an gcineál mic léinn atá ionat agus leis an gcineál cúrsa a theastaíonn uait tabhairt faoi.

Chun na sainriachtanais don chineál mic léinn atá ionat a fháil amach roghnaigh an cnaipe cuí thíos le do thoil.

Ná déan dearmad an tÁiritheoir Incháilitheachta a fhiosrú. Is bealach tapaidh éasca é féachaint an bhféadfá a bheith incháilithe do mhaoiniú.