Cóngaracht

Tagraíonn cóngaracht don fhad idir do ghnátháit chónaithe agus do choláiste agus déantar é a mheasúnú tríd an achar is giorra a thomhas ó do ghnátháit chónaithe go dtí do choláiste.

Mura bhfuil tú incháilithe do dheontas cothabhála, íocfar é ag an ráta cóngarach nó an ráta neamhchóngarach.

  • Íoctar an ráta cóngarach nuair atá do ghnátháit chónaithe 45 ciliméadar nó níos lú ó do choláiste.
  • Íoctar an ráta neamhchóngarach nuair atá do ghnátháit chónaithe níos mó ná 45 ciliméadar ó do choláiste.

 

Cá bhfuil mo ghnátháit chónaithe?

Is í do ‘ghnátháit chónaithe’ an áit a mbíonn cónaí ort go de ghnáth. Más mac léinn cleithiúnach thú, is é seo seoladh buan nó baile do thuismitheoirí. Más mac léinn neamhspleách thú, is é seo do sheoladh buan nó baile.

 

Conas a thomhaistear an fad ó mo ghnátháit chónaithe go dtí mo choláiste?

  • Tomhaistear an fad ag úsáid léarscáileanna Google.
  • Tomhaistear an fad i gcónaí ó do ghnátháit chónaithe go dtí an campas a bhfuil tú ag freastal air agus ní a mhalairt riamh.
  • Tomhaistear an fad i gcónaí ag seachaint dolaí.
  • Socraítear an ‘t-am imeachta’ ag 1i.n. chun comhsheasmhacht a chinntiú agus chun earráidí a sheachaint de bharr brú tráchta ag buaic-amanna.
  • Is é an t-achar is giorra an ceann a thógtar i gcónaí fiú má tá an fad ama níos faide. Is riachtanas é seo faoi Threoirlínte an Aire Oideachais agus Scileanna, ar féidir breathnú orthu anseo.

An féidir le mo chóngaracht athrú?

Is féidir le do chóngaracht athrú má:

  • athraíonn do ghnátháit chónaithe;
  • cheanglaítear ort socrúchán éigeantach lasmuigh den champas a dhéanamh a mhairfidh tréimhse amháin ar a laghad;
  • tá ort staidéar éigeantach a dhéanamh thar lear.

Iarrfaidh SUSI fianaise dhoiciméadach chun tacú leis na hathruithe seo.