Cóngaracht Bliain Acadúil 2021/22

Tagraíonn cóngaracht don fhad idir do ghnátháit chónaithe agus do choláiste agus déantar é a mheasúnú trí fhad an bhealaigh is giorra agus is dírí ó do ghnátháit chónaithe go dtí do choláiste a mheas.

Má tá tú incháilithe le haghaidh deontas cothabhála, íocfar é ag an ráta cóngarach nó an ráta neamhchóngarach.

  • Don bhliain acadúil 2020/21 íoctar an ráta cóngarach nuair a bhíonn do choláiste 45km nó níos lú ó do ghnátháit chónaithe.
  • Don bhliain acadúil 2020/21 íoctar an ráta neamhchóngarach nuair nuair a bhíonn do choláiste níos mó ná 45km ó do ghnátháit chónaithe.

Cá bhfuil mo ghnátháit chónaithe?

Más mac léinn spleách tú, is í do ghnátháit chónaithe seoladh buan nó baile do thuismitheoirí.

Más mac léinn neamhspleách tú, is í do ghnátháit chónaithe do sheoladh buan nó baile.

Conas a thomhaistear an fad idir mo ghnátháit chónaithe go dtí mo choláiste?

  • Déantar é a thomhas de réir treoirlínte arna gcomhaontú ag An tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta.
  • Tomhaistear fad an bhealaigh is giorra agus is dírí ó do ghnátháit chónaithe go dtí campas an choláiste ina bhfuil do chúrsa ar siúl.
  • Tomhaistear an fad trí Léarscáileanna Google ag baint úsáide as paraiméadair shonracha mar seo a leanas:

 

 

 

 

  • Úsáideann SUSI na paraiméadair a mbíonn an fad is giorra mar thoradh orthu mar thomhas ar an mbealach is giorra agus is dírí ó do ghnátháit chónaithe go dtí campas an choláiste.
  • Má chuir tú Éirchód ar fáil do sheoladh do ghnátháit chónaithe, úsáidfear é chun an fad a thomhas trí Léarscáileanna Google.  Má tá tú ag freastal ar chúrsa sa Stát, úsáidfear Éirchód do champas coláiste sa tomhas freisin.

Féach liostasta d’Eircodes Campas do Choláiste anseo.

Liosta Eircode Coláiate agus Campus ( Breisoideachas) 2021-22

Liosta Eircode Coláiate agus Campus ( Ardoideachas) 2021-22

An féidir tomhas an fhaid athrú?

D’fhéadfadh athrú teacht ar thomhas an bhealaigh is giorra agus is dírí ó do ghnátháit chónaithe go dtí do choláiste má:

  • athraíonn do ghnátháit chónaithe go buan;
  • iarrtar ort socrúchán éigeantach lasmuigh den champas a dhéanamh ar feadh tréimhse seimeastair amháin ar a laghad;
  • iarrtar ort staidéar éigeantach a dhéanamh thar lear ar feadh tréimhse suas le bliain.

D’fhéadfadh SUSI a iarraidh go soláthróidh tú fianaise dhoiciméadach chun tacú leis na hathruithe seo.