Conas Iarratas Deontais a Dhéanamh (Sealbhóirí Reatha Deontais)

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar dheontas mic léinn ar líne ón 2 Aibreán 2020 trí chliceáil anseo chun teacht ar do chuntas trí úsáid a bhaint as d’ainm úsáideora, do phasfhocal agus cód d’uimhreach aitheantais phearsanta (PIN).

Mura féidir leat cuimhneamh ar do phasfhocal nó ar do chód PIN, ba cheart duit na treoracha a leanúint sna naisc ‘Rinne mé dearmad ar mo phasfhocal/chód PIN’ ar an leathanach logála isteach.

Má tá cuntas deimhnithe MyGovID agat, is féidir leat úsáid a bhaint as do MyGovID chun cuntas SUSI a chruthú go huathoibríoch agus chun logáil isteach chuig do chuntas deimhnithe SUSI gan clárú a bheith le déanamh agat. Mura bhfuil cuntas deimhnithe MyGovId agat agus más mian leat níos mó eolais a fháil, féach, le do thoil www.mygovid.ie.

Ba cheart duit d’iarratas a dhéanamh a luaithe agus is féidir i ndiaidh dáta tosaigh an 2 Aibreán 2020 agus roimh na dátaí iarratais a dtugtar tús áite dóibh arb é sin an 11 Meitheamh 2020 d’iarratais ar dheontas nua a athnuachan agus an 9 Iúil 2020 iarratais ar dheontas nua.

Sula nDéanann tú Iarratas

Sula ndéanann tú d’iarratas, ba cheart duit féachaint ar na Nótaí Tábhachtacha d’Iarratasóirí ar Dheontas , na Leideanna d’Iarratasóirí SUSI agus an t-eolas a chuirtear ar fáil do mhic léinn IAT/fochéime/iarchéime agus do Mhic Léinn a dhéanann Staidéar lasmuigh den Stát, faoi mar is cuí.

Cuirtear d’aird ar na Rialacha maidir le Dul chun Cinn ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí agus na Tréimhsí Uasta de Chistiú Deontais chun staidéar a dhéanamh ar leibhéil IAT, fochéime agus iarchéime (nuair a dhéantar staidéar lasmuigh den Stát san áireamh).

Iarratas a Phróiseáil

Nuair a bhíonn d’iarratas á phróiseáil, tagróimid d’aon eolas a mb’fhéidir gur sholáthair tú dúinn ar iarratais roimhe seo ach tabhair faoi deara, le do thoil, go mb’fhéidir go mbeidh orainn fianaise dhoiciméadach bhreise a iarraidh ort.