Conas Iarratas Deontais a Dhéanamh (Sealbhóirí Reatha Deontais)

Is féidir iarratas ar dheontas mic léinn a dhéanamh ar líne i ndiaidh an dáta oscailte ar 2 Aibreáin 2020 ach cliceáil anseo agus d’ainm úsáideora, do phasfhocal agus do chód PIN a úsáid chun do chuntas SUSI a rochtain.

Má tá dearmad déanta agat ar do phasfhocal nó cód PIN, ba chóir duit na treoracha a leanúint sna naisc ‘Pasfhocal/PIN dearmadta ar leathanach logála isteach an chuntas SUSI.

Má tá cuntas fíoraithe MyGovID agat, is féidir leat do MyGovID a úsáid freisin chun cuntas SUSI a chruthú agus logáil isteach ann go huathoibríoch, gan a bheith ort clárú. Má úsáideann tú cuntas fíoraithe MyGovID ní bheidh ort cuimhneamh ar Ainm Úsáideora, Pasfhocal nó Cód PIN SUSI ná an t-eolas sin a stóráil.

Mura bhfuil cuntas fíoraithe MyGovID agat agus má tá tuilleadh eolais uait, féach arwww.mygovid.ie.

Ba chóir duit iarratas a dhéanamh a luaithe agus is féidir i ndiaidh an dáta oscailte ar 2 Aibreáin 2020 agus roimh na dátaí tosaíochta iarratais, is iad sin Déardaoin an 11 Meitheamh 2020 le haghaidh iarratas ar athnuachan deontais agus Déardaoin an 9 Iúil 2020 le haghaidh iarratas ar dheontas nua.

Roimh Iarratas a Dhéanamh

Roimh d’iarratas a dhéanamh, ba chóir duit breathnú ar Nótaí Tábhachtacha le haghaidh iarratasóirí Deontais, ar Leideanna d’Iarratasóirí SUSI agus ar an eolas a cuireadh ar fáil do mhic léinn Iar-Ardteistiméireachta/Fochéime/Iarchéime agus do na Mic Léinn atá ag Staidéar Lasmuigh den Stát, mar is cuí.

Tarraingítear d’aird go háirithe ar na Rialacha maidir le Dul Chun Cinn ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí agus ar Uastréimhsí de Mhaoiniú Deontais le haghaidh staidéir ag leibhéal iar-Ardteistiméireachta, fochéime agus iarchéime (staidéar lasmuigh den Stát san áireamh).

Próiseáil Iarratas

Nuair a dhéanfar d’iarratas a phróiseáil, breathnóimid ar aon eolas a thug tú ar iarratais roimhe seo. Tabhair faoi deara go bhféadfaimid fianaise bhreise cáipéise a iarraidh ort chomh maith.

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.