Calaois Amhrasta maidir le Deontas Mic Léinn a Thuairisciú

Mar an Údarás Cáiliúcháin a dhéanann an Deontas Mic Léinn a riar don Roinn Oideachais, tá sé de dhualgas ar SUSI na cistí poiblí atá á riar aige a chosaint. Is féidir calaois amhrasta faoin Scéim um Dheontais do Mhic Léinn a thuairisciú ach an fhoirm Calaois Amhrasta a Thuairisciú a chomhlánú agus í a chur ar ríomhphost chuig report.fraud@susi.ie . D'fhéadfaí an t-eolas a chuirtear ar fáil san fhoirm seo a úsáid chun calaois a bhrath agus a chosc. Chomh maith leis sin, d'fhéadfadh SUSI an t-eolas sin a roinnt le comhlachtaí eile atá freagrach as cistí a riar nó a iniúchadh chun na gcríoch sin.

 

Pléitear le gach tuairisc mar thuairisc atá fíorthábhachtach agus coimeádtar an t-eolas ar fad a seoltar chugainn go huile is go hiomlán faoi rún. Coimeádtar an comhfhreagras ar fad faoi rún ach tabhair faoi deara go mb'fhéidir go gcuirfí ordú Ard-chúirte nó treorú comhchosúil i bhfeidhm ort dá rachadh an cás lena mbaineann do thuairisc chun trialach. Ar chúiseanna rúndachta, ní bheidh SUSI in ann toradh ár bhfiosrúchán a chur in iúl duit.