Ráiteas Príobháideachais

Seo achoimre ar Ráiteas um Chosaint Sonraí SUSI agus ní mór don iarratasóir agus do gach páirtí eile le hiarratas deontais mhac léinn a dheimhniú gur léigh agus gur thuig siad é sula seolann siad an t-iarratas ar aghaidh:

  • Aonad de chuid an CDETB is ea SUSI. Is é an CDETB an rialaitheoir sonraí le haghaidh iarratas ar dheontais mhac léinn.
  • Féadfaidh SUSI sonraí pearsanta a sholáthraítear i d’iarratas a roinnt le comhlachtaí agus gníomhaireachtaí eile Rialtais ar mhaithe le d’iarratas ar dheontas a phróiseáil.
  • Is ionann iarratas ar dheontas a sheoladh ar aghaidh agus toiliú a thabhairt do shonraí pearsanta a roinnt don chuspóir seo.
  • Coimeádann SUSI sonraí pearsanta don chuspóir seo agus ar aon dul lenár mbeartas um choinneáil sonraí.
  • Ní roinnfear sonraí pearsanta le daoine eile (tuismitheoir, céile) atá ina bpáirtithe le
  • Féadtar faisnéis maidir le stádas iarratais, fianaise agus gníomhartha a theastaíonn a roinnt leis na daoine siúd murach go gcuireann tú SUSI ar an eolas nach mian leat  go ndéanfar seo.
  • Sa chás go sainaithníonn iarratasóirí caidreamh le hiarratasóirí nó le faighteoirí eile deontais, beidh an fhaisnéis sin ceangailte chun comhsheasmhacht agus  éifeachtúlacht a chinntiú i bpróiseáil.

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.