Athrú ar Imthosca: Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéimeach Scortha nó Ráta laghdaithe

Treoir maidir le measúnú / athmheasúnú ar d’iarratas SUSI a iarraidh faoi Athrú ar Chúinsí nuair a chuireann tú féin nó páirtí i d’iarratas deireadh le d’Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 nó nuair a fhaigheann tú nó sé/sí laghdú ar an ráta Íocaíochta sin.

 

Meastar gur ioncam ináirithe é Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 faoin Scéim Deontais do Mhic Léinn 2021. Is féidir le hiarratasóirí SUSI measúnú / athmheasúnú ar a n-iarratas a iarraidh faoi fhoráil ar a dtugtar athrú ar chúinsí áfach má chuireann siad féin nó aon pháirtí san iarratas isteach ar an íocaíocht, má chuireann siad deireadh leis an íocaíocht nó má laghdaítear a ráta íocaíochta in 2021 nó 2022. Ciallaíonn sé seo go ndéanfar an t-iarratas a mheasúnú / a athmheasúnú ar ioncam ináirithe measta an teaghlaigh

  • do 2021 má tharla an t-athrú in 2021
  • do 2022 má tharla an t-athrú in 2022 (ón 1 Eanáir 2022)

Déanfar ioncam na bpáirtithe uile san iarratas agus ní amháin ioncam an duine a bhfuil athrú tagtha ar a gcúinsí a mheasúnú / a athmheasúnú agus beidh fianaise dhoiciméadach ar ioncam reatha gach duine ag teastáil chun na críche seo. Mar shampla, má tá tú rangaithe mar mhac léinn cleithiúnach chun críocha measúnaithe SUSI, déanfar d’ioncam agus ioncam do thuismitheoirí / chaomhnóirí dlíthiúla a mheasúnú / a athmheasúnú.

Níor cheart d’iarratasóirí ar bronnadh an maoiniú uasta atá ar fáil orthu cheana féin (m.sh. ráta cothabhála 100% agus ranníocaíocht 100% mac léinn nó táillí teagaisc do mhic léinn fochéime) athmheasúnú a iarraidh ar a n-iarratas faoi athrú ar chúinsí, mar nach mbeidh de thoradh air ráta maoinithe feabhsaithe.

Níor cheart d’iarratasóirí measúnú / athmheasúnú ar a n-iarratas a iarraidh faoi athrú ar chúinsí ach amháin mura mbronntar an maoiniú uasta atá ar fáil orthu agus má chreideann siad go bhfuil an t-ioncam teaghlaigh ináirithe measta in 2021 nó 2022 bunaithe ar ioncam reatha a bheith bliantúlaithe in ionad an ioncaim teaghlaigh ináirithe iarbhír do 2020.

Chun ioncam teaghlaigh ináirithe do 2021 nó 2022 a mheas, déanann SUSI an t-ioncam don iarratasóir agus do gach páirtí san iarratas a bhliantúlú. Mar shampla, má léirítear go dtuilleann duine €100 in aghaidh na míosa tar éis an athraithe ar a chúinsí (mar shampla tar éis dó deireadh a chur le hÍocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19), déanfar é seo a iolrú faoi 12 mhí agus beidh an t-iomlán cothrom le €1,200. Ní bheidh Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 agus ioncam 2021 nó 2022 eile roimh an athrú ar chúinsí san áireamh sa ríomh seo.

Ba chóir d’iarratasóirí a thabhairt ar aird, toisc go gcaithfear ioncam na bpáirtithe uile in iarratas a mheasúnú / a athmheasúnú faoi athrú ar chúinsí, go dtógfaidh sé roinnt seachtainí toradh deiridh a fháil agus féadfar tuilleadh fianaise dhoiciméadach a iarraidh.

Tabhair ar aird, le do thoil, go bhféadfar Foirm Reatha um Thuarastal Bliantúil a iarraidh ar pháirtithe san iarratas a bhfuil a n-ioncam ináirithe chun ioncam fostaíochta na bliana reatha a dhearbhú.

Seo thíos roinnt samplaí a léiríonn tionchar measúnaithe / athmheasúnaithe ar iarratas SUSI faoi athrú ar chúinsí.

Sampla 1 – Deirdre

Tosaíonn Deirdre an dara bliain de chúrsa fochéime in 2021/22. Is mac léinn cleithiúnach í rud a chiallaíonn go gcomhairtear a hioncam agus ioncam a tuismitheoirí do 2020 chun críocha measúnaithe deontais. Comhlíonann sí critéir incháilitheachta SUSI go léir.

In 2020, fuair Deirdre Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 agus b’ionann a hioncam agus €5,000, ioncam a hathar agus €15,000 agus ioncam a máthar agus €18,000. Is ionann ioncam iomlán an teaghlaigh do 2020 agus €38,000.

Nuair a dhéantar measúnú ar ioncam iomlán an teaghlaigh do 2020, tá Deirdre incháilithe le haghaidh ráta cothabhála mac léinn 100% agus ranníocaíocht mac léinn 100%.

Sa bhliain 2021, fuair Deirdre Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 suas go Meán Fómhair agus fillfidh sí ar phost páirtaimseartha i mí Dheireadh Fómhair. Is ionann a hioncam measta ón bpost páirtaimseartha agus €100 in aghaidh na míosa rud a fhágann gurb ionann  hioncam measta do 2021 agus €1,200 (€100 x 12 = €1,200). Is ionann ioncam measta a hathar agus €23,000 agus is ionann ioncam measta a máthar  agus €20,000. Is ionann ioncam measta iomlán an teaghlaigh do 2021 agus €44,200.

Má iarrann Deirdre athmheasúnú ar a hiarratas SUSI faoi athrú ar chúinsí, ní bheidh aon athrú ar a maoiniú.

Sampla 2 – John

Cuirfidh John tús le cúrsa PLC in 2021/22. Is mac léinn neamhspleách é rud a chiallaíonn go ndéantar ioncam 2020 agus ioncam a chéile a chomhaireamh chun críocha measúnaithe deontais. Comhlíonann John critéir incháilitheachta SUSI go léir.

In 2020, fuair John Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 agus b’ionann a ioncam agus €16,000. B’ionann ioncam a chéile agus €25,000. Is ionann ioncam iomlán an teaghlaigh do 2020 agus €41,000.

Nuair a dhéantar é a mheas ar ioncam iomlán an teaghlaigh do 2020, tá John incháilithe le haghaidh ráta cothabhála mac léinn 50%.

In 2021, fuair John Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 suas go Meán Fómhair agus cuirfidh sé tús le post páirtaimseartha i lár mhí Mheán Fómhair. Is ionann a ioncam measta ón bpost páirtaimseartha agus €400 in aghaidh na míosa rud a fhágann gur ionann a ioncam réamh-mheasta do 2021 agus €4,800 (€400×12 = €4,800). Is ionann ioncam measta a chéile in 2021 agus €27,000. Is ionann ioncam measta iomlán an teaghlaigh do 2021 agus €31,800.

Nuair a dhéantar é a mheas ar ioncam measta an teaghlaigh do 2021, tá John incháilithe le haghaidh ráta cothabhála mac léinn 100%.

Má iarrann John athmheasúnú ar a iarratas SUSI faoi athrú ar chúinsí, gheobhaidh sé ráta maoinithe feabhsaithe.

Sampla 3 – Maria

Tá Maria ag tosú ar a bliain deiridh de chúrsa fochéime in 2021/22. Is mac léinn cleithiúnach lánfhásta í rud a chiallaíonn go gcomhairtear a hioncam agus ioncam a tuismitheoirí do 2020 chun críocha measúnaithe deontais. Comhlíonann sí critéir incháilitheachta SUSI go léir.

In 2020, thuill Maria €3,000 ó phost páirtaimseartha. In 2020, fuair a hathair Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 agus b’ionann a ioncam agus €16,000. B’ionann ioncam mháthair Maria agus €18,000. Is ionann ioncam iomlán an teaghlaigh do 2020 agus €34,000.

Nuair a dhéantar measúnú ar ioncam iomlán an teaghlaigh do 2020, tá Marie incháilithe le haghaidh ráta cothabhála mac léinn 100% agus ranníocaíocht mac léinn 100%.

Má iarrann Maria athmheasúnú ar a hiarratas SUSI faoi athrú ar chúinsí, ní bheidh aon athrú ar a maoiniú toisc go bhfuil sí ag fáil an mhaoinithe is mó atá ar fáil.

Sampla 4 – Jenny

Tosaíonn Jenny an dara bliain de chúrsa fochéime in 2021/22. Is mac léinn cleithiúnach í rud a chiallaíonn go gcomhairtear a hioncam agus ioncam a tuismitheoirí do 2020 chun críocha measúnaithe deontais. Comhlíonann sí critéir incháilitheachta SUSI go léir.

In 2020, fuair Jenny Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 agus b’ionann a hioncam agus €5,000, ioncam a hathar agus €15,000 agus ioncam a máthar agus €18,000. Is ionann ioncam iomlán an teaghlaigh do 2020 agus €38,000.

Nuair a dhéantar measúnú ar ioncam iomlán an teaghlaigh do 2020, tá Jenny incháilithe le haghaidh ráta cothabhála mac léinn 100% agus ranníocaíocht mac léinn 100%.

Fillfidh Jenny ar post páirtaimseartha ag deireadh Eanáir 2022. Is ionann a hioncam measta ón bpost páirtaimseartha agus €100 in aghaidh na míosa rud a fhágann gurb ionann  hioncam measta do 2022 agus €1,200 (€100 x 12 = €1,200). Is ionann ioncam measta a hathar agus €23,000 agus is ionann ioncam measta a máthar  agus €20,000. Is ionann ioncam measta iomlán an teaghlaigh do 2022 agus €44,200.

Má iarrann Jenny athmheasúnú ar a hiarratas SUSI 2021/22 faoi athrú ar chúinsí, ní bheidh aon athrú ar a maoiniú.

Sampla 5 – James

Thosaigh James ar chúrsa PLC in 2021/22. Is mac léinn neamhspleách é rud a chiallaíonn go ndéantar ioncam 2020 agus ioncam a chéile a chomhaireamh chun críocha measúnaithe deontais. Comhlíonann James critéir incháilitheachta SUSI go léir.

In 2020, fuair James Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 agus b’ionann a ioncam agus €16,000. B’ionann ioncam a chéile agus €25,000. Is ionann ioncam iomlán an teaghlaigh do 2020 agus €41,000.

Nuair a dhéantar é a mheas ar ioncam iomlán an teaghlaigh do 2020, tá James incháilithe le haghaidh ráta cothabhála mac léinn 50%.

In 2022, fuair James Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 suas go lár mhí Eanáir agus tosóidh sé ar phost páirtaimseartha ag deireadh mhí Eanáir. Is ionann a ioncam measta ón bpost páirtaimseartha agus €400 in aghaidh na míosa rud a fhágann gur ionann a ioncam réamh-mheasta do 2022 agus €4,800 (€400×12 = €4,800). Is ionann ioncam measta a chéile in 2022 agus €27,000. Is ionann ioncam measta iomlán an teaghlaigh do 2022 agus €31,800.

Nuair a dhéantar é a mheas ar ioncam measta an teaghlaigh do 2022, tá James incháilithe le haghaidh ráta cothabhála mac léinn 100%.

Má iarrann James athmheasúnú ar a iarratas SUSI faoi athrú ar chúinsí, gheobhaidh sé ráta maoinithe níos fearr.

Ceisteanna Coitianta

Cé ba chóir a iarraidh go ndéanfaí measúnú / athmheasúnú ar a n-iarratas faoi athrú ar chúinsí tar éis laghdú nó scor den Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 do mhic léinn?

Féadfaidh iarratasóirí SUSI measúnú / athmheasúnú ar a n-iarratas a iarraidh faoi athrú ar chúinsí má chuireann siad nó aon pháirtí dá n-iarratas stop lena nÍocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 in 2021 nó má laghadaítear a ráta íocaíochta. Ba cheart d’iarratasóirí measúnú / athmheasúnú ar a n-iarratas a iarraidh mura mbronntar an maoiniú uasta atá ar fáil agus má chreideann siad go bhfuil an t-ioncam teaghlaigh ináirithe measta in 2021 bunaithe ar thuilleamh reatha do gach páirtí níos ísle ná an t-ioncam teaghlaigh ináirithe iarbhír in 2020.

Conas a iarraim measúnú / athmheasúnú ar m’iarratas faoi athrú ar chúinsí?

Má rinne tú iarratas chuig SUSI, féadfaidh tú athmheasúnú ar d’iarratas a iarraidh faoi athrú ar chúinsí trí ríomhphost a sheoladh chuig support@susi.ie leis an líne ábhair Athrú ar Chúinsí.

Mura ndearna tú iarratas chuig SUSI go fóill, féadfaidh tú measúnú a iarraidh faoi athrú ar chúinsí trí ‘tá’ a fhreagairt ar cheist F16 ar fhoirm iarratais SUSI.

Gheobhaidh mé m’Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 dheireanach i mí Mheán Fómhair. An féidir liom measúnú / athmheasúnú ar m’iarratas a iarraidh faoi athrú ar chúinsí anois?

Ní féidir leat ach measúnú / athmheasúnú ar d’iarratas a iarraidh faoi athrú ar chúinsí nuair a bheidh an t-athrú tagtha ar do chúinsí nó ar chúinsí do pháirtí san iarratas (i.e. a luaithe a bheidh deireadh tagtha le hÍocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 nó a bheidh sí laghdaithe). Ní féidir leat an iarraidh seo a dhéanamh sula mbeidh an t-athrú ar chúinsí i bhfeidhm i leith d’íocaíochta nó íocaíocht do pháirtí san iarratas.

Bronnadh an maoiniú uasta atá ar fáil orm cheana féin agus tiocfaidh deireadh le m’Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 i mí Mheán Fómhair. Ar cheart dom iarratas a dhéanamh ar athmheasúnú faoi athrú ar chúinsí?

Níor cheart. Más rud é gur bronnadh an maoiniú uasta atá ar fáil orthu cheana féin (m.sh. ráta cothabhála 100% agus ranníocaíocht 100% mac léinn nó táillí teagaisc do mhic léinn fochéime) agus má iarrann tú athmheasúnú ar d’iarratas faoi athrú ar chúinsí, ní fheabhsóidh do ráta maoinithe.

An iarrfar orm cáipéisí a sheoladh chun tacú le m’iarratas?

I bhformhór na gcásanna iarrfaidh SUSI cáipéisíocht a bhaineann leatsa nó le páirtithe i d’iarratas mar b’fhéidir nach mbeidh an fhaisnéis a theastaíonn ar fáil fós trí chomhaontuithe roinnte sonraí SUSI le comhlachtaí rialtais eile mar na Coimisinéirí Ioncaim.

Más mian leat tuilleadh faisnéise a fháil, téigh i dteagmháil lenár bhFoireann Tacaíochta ar an bhfón, trí ríomhphost nó ar na meáin shóisialta.