Acmhainní

Féach ar fhíseáin faisnéise SUSI le haghaidh leideanna maidir le hiarratas a dhéanamh agus critéir incháilitheachta

Físeáin Eolais SUSI

Bliain Acadúil 2022-2023

Reachtaíocht maidir le Deontais do Mhic Léinn (Bliain Acadúil 2022-2023)

AN tACHT UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN, 2011

SCÉIM DEONTAS MAC LÉINN 2022

RIALACHÁIN UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN

SCÉIM DEONTAIS DO MHIC LÉINN 2022 TREOIRLÍNTE

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratasóirí Nua (Bliain Acadúil 2022-2023)

Treoir maidir le Foirm Iarratias SUSI Iarratasíorí Nua An Bhliain Acadil 2022/23

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratasóirí ar Athnuachan Deontais (Bliain Acadúil 2022-2023)

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratasóirí ar Athnuachan Deoitais(Bliain Acadúil 2022-2023)

Treoirlínte maidir leis na Cáipéisí atá Riachtanach chun Tacú le d’Iarratas ar Dheontas 2022/2023

Treoirlínte maidir leis na Cáipéisí atá Riachtanach chun Tacú le d’Iarratas ar Dheontas 2022-2023

Do Threoir maidir le SUSI

 

Bliain Acadúil 2021-2022

Reachtaíocht maidir le Deontais do Mhic Léinn (Bliain Acadúil 2021-2022)

AN tACHT UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN, 2011

SCÉIM DEONTAS MAC LÉINN 2021

RIALACHÁIN UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN 2021

TREOIRLÍNTE D’UDARÁS BRONNTA SCÉIM 2021

RIALACHÁIN MAIDIR LE TACAÍOCHT DO MHIC LÉINN (LEASÚ) 2021

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratasóirí Nua (Bliain Acadúil 2021-2022)

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratasóirí Nua (Bliain Acadúil 2021-2022)

Ailt Treorach maidir le Foirm Iarratais Nua 2021-2022

1. Cuntas a Chruthu le SUSI 2021

2. Sonraí Pearsanta an Iarratasóra 2021

3. Náisiúntacht, Stádas Inimirce agus Sonraí Cónaithe an Iarratasóra

4. Stair Acadúil an Iarratasóra

5. Leanaí Cleithiúnacha agus Duine Ábhartha

6. Ioncam Ináirithe

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratasóirí ar Athnuachan Deontais (Bliain Acadúil 2021-2021)

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratadóirí ar Athnuachan Deontais (Blian Acadúil 2021-2022)

Treoirlínte maidir leis na Cáipéisí atá Riachtanach chun Tacú le d’Iarratas ar Dheontas 2021-2022

Treoirlínte maidir leis na Cáipéisí atá Riachtanach chun Tacú le d’Iarratas ar Dheontas