Acmhainní

Aip Áiritheora Incháilitheachta

 

Físeáin Eolais SUSI

 

Tabhair do d’aire go dteastaíonn léitheoir doiciméad PDF le hamharc ar na doiciméid seo a leanas.

 

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratasóirí Nua (Bliain Acadúil 2018-19)

Treoracha maidir le hiarratas a dhéanamh 2018-19 (Treoir Iomlán)

Cuntas a chruthú le SUSI

Cuid A-Sonraí Pearsanta an Iarratasóra

Cuid B-Sonraí an Iarratasóra i dtaca le Náisiúntacht, Stádas Inimirce & Cónaitheacht

Cuid C-Cúlra Acadúil an Iarratasóra

Cuid D-Sonraí Pearsanta (Tuismitheoirí, Caomhnóirí, Céile, Páirtí Sibhialta)

Cuid E-Páistí Cleithiúnacha & Daoine Ábhartha

Cuid F-Ioncam Ináirithe

 

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratasóirí ar Athnuachan Deontais (Bliain Acadúil 2018-19)

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratasóirí ar Athnuachan Deontais 201819

 

Treoirlínte maidir leis na Cáipéisí atá Riachtanach chun Tacú le d’Iarratas ar Dheontas:

Treoirlínte maidir leis na Cáipéisí atá Riachtanach chun Tacú le d’Iarratas ar Dheontas 2018-2019

 

Reachtaíocht maidir le Deontais do Mhic Léinn (Bliain Acadúil 2019-20):

An tAcht um Thacaíocht do Mhic Léinn 2011

SCÉIM DEONTAS MAC LÉINN 2019

RIALACHÁIN UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN 2019

TREOIRlÍNTE 2019 SCÉIM

 

 

 

 

 

 

Fillteán Phacáiste Eolais do Mhic Léinn

 Tairseacha Ioncaim & Rátaí Deontais

 

green_icon Bileog Eolais do Mhic Léinn Iar-Ardteistiméireachta (PLC)

blue_icon Bileog Eolais do Mhic Léinn Fhochéime

pink_icon Bileog Eolais do Mhic Léinn Iarchéime

grey_icon Bileog Eolais do Mhic Léinn ag Staidéar Lasmuigh den Stát

Bileog Eolais SUSI

Tairseacha Ioncaim

 

 

 

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.