Acmhainní

Aip Áiritheora Incháilitheachta

 

Físeáin Eolais SUSI

 

Tabhair do d’aire go dteastaíonn léitheoir doiciméad PDF le hamharc ar na doiciméid seo a leanas.

Reachtaíocht maidir le Deontais do Mhic Léinn (Bliain Acadúil 2020-2021):

SCÉIM DEONTAS MAC LÉINN 2020

RIALACHÁIN UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN 2020

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratasóirí Nua (Bliain Acadúil 2020-2021)

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratasóirí Nua (Bliain Acadúil 2020-2021)

 

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratasóirí ar Athnuachan Deontais (Bliain Acadúil 2020-2021)

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratadóirí ar Athnuachan Deontais (Blian Acadúil 2020-2021

 

Treoirlínte maidir leis na Cáipéisí atá Riachtanach chun Tacú le d’Iarratas ar Dheontas:

Treoirlínte maidir leis na Riachtanais i leith Cáipéisí atá de dhíth chun tacú le d’Iarratas ar Dheontas

Fillteán Phacáiste Eolais do Mhic Léinn

 Tairseacha Ioncaim & Rátaí Deontais

 

green_icon Bileog Eolais do Mhic Léinn Iar-Ardteistiméireachta (PLC)

blue_icon Bileog Eolais do Mhic Léinn Fhochéime

pink_icon Bileog Eolais do Mhic Léinn Iarchéime

grey_icon Bileog Eolais do Mhic Léinn ag Staidéar Lasmuigh den Stát

Bileog Eolais SUSI

Tairseacha Ioncaim

 

 

 

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.