Acmhainní

Aip Áiritheora Incháilitheachta

 

Físeáin Eolais SUSI

 

Tabhair do d’aire go dteastaíonn léitheoir doiciméad PDF le hamharc ar na doiciméid seo a leanas.

Reachtaíocht maidir le Deontais do Mhic Léinn (Bliain Acadúil 2020-2021):

SCÉIM DEONTAS MAC LÉINN 2020

RIALACHÁIN UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN 2020

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratasóirí Nua (Bliain Acadúil 2020-2021)

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratasóirí Nua (Bliain Acadúil 2020-2021)

 

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratasóirí ar Athnuachan Deontais (Bliain Acadúil 2020-2021)

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratadóirí ar Athnuachan Deontais (Blian Acadúil 2020-2021

 

Treoirlínte maidir leis na Cáipéisí atá Riachtanach chun Tacú le d’Iarratas ar Dheontas:

Treoirlínte maidir leis na Riachtanais i leith Cáipéisí atá de dhíth chun tacú le d’Iarratas ar Dheontas

Fillteán Phacáiste Eolais do Mhic Léinn

 Tairseacha Ioncaim & Rátaí Deontais

 

green_icon Bileog Eolais do Mhic Léinn Iar-Ardteistiméireachta (PLC)

blue_icon Bileog Eolais do Mhic Léinn Fhochéime

pink_icon Bileog Eolais do Mhic Léinn Iarchéime

grey_icon Bileog Eolais do Mhic Léinn ag Staidéar Lasmuigh den Stát

Bileog Eolais SUSI

Tairseacha Ioncaim