Acmhainní

Féach ar fhíseáin faisnéise SUSI le haghaidh leideanna maidir le hiarratas a dhéanamh agus critéir incháilitheachta

Físeáin Eolais SUSI

Tabhair do d’aire go dteastaíonn léitheoir doiciméad PDF le hamharc ar na doiciméid seo a leanas.

Bliain Acadúil 2021-2022

Reachtaíocht maidir le Deontais do Mhic Léinn (Bliain Acadúil 2021-2022)

AN tACHT UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN, 2011

SCÉIM DEONTAS MAC LÉINN 2021

RIALACHÁIN UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN 2021

TREOIRLÍNTE D’UDARÁS BRONNTA SCÉIM 2021

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratasóirí Nua (Bliain Acadúil 2021-2022)

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratasóirí Nua (Bliain Acadúil 2021-2022)

Ailt Treorach maidir le Foirm Iarratais Nua 2021-2022

1. Cuntas a Chruthu le SUSI 2021

2. Sonraí Pearsanta an Iarratasóra 2021

3. Náisiúntacht, Stádas Inimirce agus Sonraí Cónaithe an Iarratasóra

4. Stair Acadúil an Iarratasóra

5. Leanaí Cleithiúnacha agus Duine Ábhartha

6. Ioncam Ináirithe

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratasóirí ar Athnuachan Deontais (Bliain Acadúil 2021-2021)

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratadóirí ar Athnuachan Deontais (Blian Acadúil 2021-2022)

Treoirlínte maidir leis na Cáipéisí atá Riachtanach chun Tacú le d’Iarratas ar Dheontas 2021-2022

Treoirlínte maidir leis na Cáipéisí atá Riachtanach chun Tacú le d’Iarratas ar Dheontas

Do Threoir maidir le SUSI

Bliain Acadúil 2020-2021

Reachtaíocht maidir le Deontais do Mhic Léinn (Bliain Acadúil 2020-2021)

AN tACHT UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN, 2011

SCÉIM DEONTAS MAC LÉINN 2020

RIALACHÁIN UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN 2020

SCÉIM DEONTAIS MHIC LÉINN (LEASÚ) 2021 IR 5 de 2021

RIALACHÁIN UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN (LEASÚ) 2021  IR 6 de 2021

SCÉIM DEONTAIS DO MHIC LÉINN (LEASÚ) 2020 I.R. Uimh. 570 de 2020

RIALACHÁIN UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN (LEASÚ) 2020 I.R. Uimh. 600 de 2020

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratasóirí Nua (Bliain Acadúil 2020-2021)

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratasóirí Nua (Bliain Acadúil 2020-2021)

Ailt Treoir Foirme Iarratais d’Iarratasóirí Nua (Bliain Acadúil 2020-2021)

  1. Cuntas a Chruthú le SUSI 2020
  2. Sonraí Pearsanta an Iarratasóra 2020
  3. Náisiúntacht, Stádas Imirce & Cónaitheacht an Iarratasóra 2020
  4. Stair Acadúil an Iarratasóra
  5. Leanaí Cleithiúnacha & Duine Ábhartha 2020
  6. Ioncam Inchúitithe

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratasóirí ar Athnuachan Deontais (Bliain Acadúil 2020-2021)

Treoir Foirme Iarratais d’Iarratadóirí ar Athnuachan Deontais (Blian Acadúil 2020-2021

Treoirlínte maidir leis na Cáipéisí atá Riachtanach chun Tacú le d’Iarratas ar Dheontas:

Treoirlínte maidir leis na Riachtanais i leith Cáipéisí atá de dhíth chun tacú le d’Iarratas ar Dheontas

Tairseacha Ioncaim